PS INŽINIERING

Inžinierska činnosť
Stavebný dozor
Certifikácia SMK
Zavedenie SMK
0903 411 570

Úvod

Sme firma, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebnej a inžinierskej činnosti, stavebného dozora, a v oblasti zavedenia a certifikácie SMK podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001(OHSAS 18001).

V danom odbore pracujeme v Nitre a okolí už od roku 1979. Svoje skúsenosti a odbornosť využívame pri realizácii prác a vieme Vám tak zaručiť vysokú kvalitu diela.

Hlavné oblasti pôsobenia:

 • Inžinierska činnosť
 • Stavebný dozor
 • Stavebná činnosť
 • Služby v oblasti zavedenia a certifikácie podľa ISO 9001,ISO 14001 a ISO 45001(OHSAS 18001)

Stavebný dozor v Nitre a okolí

V oblasti stavebníctva zabezpečujeme aj kompletnú inžiniersku činnosť od výkonu stavebného povolenia až po kolaudáciu stavieb.

Stavebný dozor je zárukou, že stavba sa zrealizuje:

 • kvalitne,
 • načas
 • a financie, ktoré investor do stavby vloží, sa použijú rozumne a neprekročia dohodnutý rozpočet.

Kvalitný stavebný dozor má pre Vás veľký význam.

Povinnosti stavebného dozoru určuje stavebný zákon, ktorý požaduje, aby stavebný dozor sledoval spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia. Činnosti, ktoré vykonáva stavebný dozor za Vás:

 • dodržanie všeobecných technických požiadaviek
 • dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • stavebný dozor dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil
 • sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov
 • rieši technické otázky s dodávateľom stavby
 • kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho
 • zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby
 • zúčastní sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadne na odstránenie kolaudačných chýb

Kedy potrebujete stavebný dozor?

 • Povinnosť stavebného dozoru ukladá stavebný zákon č. 50/1976 Zb. pri svojpomocnej výstavbe, kedy jednotlivé práce sú realizované svojpomocne
 • ak sú práce na stavbe realizované dodávateľsky po jednotlivých etapách (hrubá stavba, dokončovacie práce, atď.)
 • v prípade ak stavebný dozor doporučí stavebný úrad
 • a hlavne pri stavbe domu na kľúč , kedy nezávislý stavebný dozor dôkladne kontroluje stavebné postupy a práce dodávateľskej firmy

Referencie ako Stavebný dozor:

 • Stavoinvesta Bratislava, OIZ Nitra
 • Novostavba sídliska Diely I. - KBV technológia P1.14 vrátane technickej a občianskej vybavenosti
 • Novostavba sídliska Čermáň Stred Nitra - KBV technológia T06 B vrátane technickej a občianskej vybavenosti
 • Obchodné centrum a Kino Lipa Nitra-Chrenová III.
 • 300 lôžková Slobodáreň-Elitex Nitra - železo betónový skelet
 • Rekonštrukcia obytných domov na pešej zóne v Nitre č.35,69-rozšírenie bytových jednotiek, záchrana historických budov
 • Rekonštrukcia Slovenskej sporiteľni v Hlohovci
 • Rekonštrukcia Mlyna v Šintave
 • Rekonštrukcia budovy na Mlynskej ul. v Nitre (gynekologická ambulancia, obchod Terranova a iné prevádzky)
 • PPC Insulators a.s., ČAB
 • Quatroservis, Lužianky

Certifikácia systémov manažérstva kvality

V oblasti zavedenia a certifikácie Systémov manažérstva kvality zabezpečujem:

 • Certifikáciu SMK - vykonávam služby certifikačného audítora podľa noriem STN EN ISO 9001, ISO 14 001 A ISO 45001(OHSAS 18 001) v spolupráci s certifikačnou organizáciou LL-C (Certification) s.r.o.

 • Zavedenie systému manažérstva kvality vo Vašej spoločnosti podľa noriem STN EN ISO 9001, ISO 14 001 A ISO 45001(OHSAS 18 001)

  V rámci zavedenia SMK vykonávam poradenstvo - vstupnú analýzu, spracovanie dokumentácie, zavedenie systému manažérstva kvality, školenia a interné audity, podľa príslušných noriem pre Vašu organizáciu. Súčasťou služby je aj zaistenie ponuky na certifikáciu od certifikačných organizácií.


 • Realizujem služby interného a externého audítora podľa príslušných noriem pre Vašu organizáciu.

Referencie certifikačného audítora:

 • CWS BOCO, Hlohovec
 • TT controls, Malacky
 • Ria Trans, Malacky
 • Proper service, Bratislava
 • Kageda, Kráľová Nad Váhom
 • XXL service, Malacky
 • DQS Automotive, Bratislava
 • Slovak techno export - Plastymat s.r.o., Varín

Certifikácia stavebných výrobkov podľa CPR

V oblasti certifikácie stavebných výrobkov spolupracujem so spoločnosťou LL-C (Certification) s.r.o.

Spoločnosť LL-C Certification vykonáva certifikáciu zhody systému riadenia výroby podľa CPR (nariadenia EP a Rady (EU) č. 305/2011) ako notifikovaná osoba č .2435 ak sa na výrobky

 • vzťahujú harmonizované európske normy (hEN) alebo európske technické posúdenia (ETA),
 • ktoré vyžadujú posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov systémom 2+,
 • a na ktoré hEN resp. ETA je spoločnosť LL-C Certification notifikovaná (rozsah notifikácie v NANDO).

EN 13043, EN 12620+A1, EN 13055-1, EN 13139, EN 13108-1/7, EN 13225, EN 1168+A3, EN 12843, EN 13747+A2, EN 14843, EN 14844+A2, EN 15048-1, EN 14399-1

Notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát zhody systému riadenia výroby na základe:

 • počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;
 • priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.

Konanie o vydanie certifikátu začína prijatím žiadosti a pokračuje uzatvorením zmluvy o certifikácii.

Stavebná činnosť

Naša firma realizuje kompletné stavby Rodinných domov na kľúč. Postaráme sa o všetko, od základov Vášho nového domu až po jeho úplné dokončenie a tak Vám zaručíme kvalitné bývanie v prijateľnej dobe a za priaznivé ceny.

Pre vašu stavbu vieme zabezpečiť a poskytnúť nasledovné služby:

 • Výstavbu Rodinných domov na kľúč
 • Projektová dokumentácia na stavebné povolenie
 • Rozpočet stavby
 • Kooperácia pri svojpomocnej výstavbe
 • Obklady a pokladanie dlažby
 • Omietkárske práce, potery
 • Krov, strešná krytina
 • Zatepľovanie objektov
 • Zámkové dlažby
 • Rekonštrukcie bytových jadier
 • Realizácia plochých striech
 • Výstavba základov pre bazény

V spolupráci s našimi dodávateľmi vieme zabezpečiť realizáciu nasledovných prác:

 • Výplne otvorov do interiéru (Okná, dvere)
 • Kúrenie
 • Elektroinštalácie

Výstavba rodinných domov na kľúč

Tento spôsob výstavby je vhodné zvoliť predovšetkým vtedy, keď nie ste schopní množstvo stavebných prác vykonať vlastnými silami z dôvodov časových, či odborných alebo za pomoci príbuzných či známych. Všetky dôležité činnosti pri výstavbe rodinných domov na kľúč preberá na seba naša spoločnosť.

Aké služby obsahuje výstavba rodinných domov na kľúč?

 • poradenstvo pri výbere pozemku pre konkrétny dom na kľúč
 • poradenstvo pri zvolení vhodného projektu domu
 • konzultácie pri výbere stavebných materiálov
 • pomoc pri zvolení financovania výstavby domu
 • dodávka všetkých materiálov
 • kompletná výstavba od základov stavby po vybudovanie interiérov
 • vedenie detailného stavebného denníka
 • vybavovanie stavebného povolenia a ďalších dokumentov

Každá stavba domu je iná a vyžaduje si osobitý prístup. Odbúranie stresu a negatívnych faktorov pôsobiacich na klienta počas výstavby je pre nás dôležitým aspektom.

Referencie stavebnej činnosti

 • Výstavba rodinných domov cca 20 ks v Nitrianskom kraji v lokalitách Nitra Zobor, Čermáň, kalvária, OS Šúdol, OS Prameň, Mlynárce, Lužianky, Zbehy, Štitáre, Nitrianske Hrnčiarovce, Nové Sady, Vieska nad Žitavou
 • Rekonštrukcie bytov a iných menších objektov
 • Rekonštrukcia Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre-Krškany

Referencie stavebnej činnosti - ako stavbyvedúci:

 • Novostavba Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave
 • Novostavba sídliska Ružinov - bytovky odlievané na stavbe do posuvného tunelového debnenia UTINORD
 • Rekonštrukcia vily na Damborského ul. v Bratislave
 • Rekonštrukcia starého MsNV v Zlatých Moravciach na Transfúznu stanicu krvi a TRO
 • Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v Plastike Nitra-výmena vodoinštalácie, elektroinštalácie, kúrenia a nové obklady a dlažby
 • Subdodávateľské práce pre Hydrostav - výroba kompresorov v Calexe Zl.Moravce
 • Stavba obytného súboru v Nemecku - Freising pri Mníchove - stavba murovaná s použitím vodovzdorného betónu v suteréne s odlievaním do systémového debnenia, stropy montované s použitím DOKA podpier.

Osvedčenia

Galéria

Kontakt

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať pomocou formuláru alebo pomocou kontaktýnch informácií.

Nitra, Slovensko
2018, PS INŽINIERING, s.r.o.